Albert Schweitzer – Reverence for Life: The Words of Albert Schweitzer door Harold Robles

Albert Schweitzer –  Reverence for Life: The Words of Albert Schweitzer

Een unieke verzameling over Albert Schweitzer in boekvorm van Dr. Harold E. Robles met de goedkeuring van o.a. voormalig President Jimmy Carter van de USA.

Dit unieke boek is samengesteld door Harold Robles en bevat een rijke verzameling aan uitspraken van Albert Schweitzer. Het gunt ons een mooie kijk in het rijke leven van deze bijzondere man.

Met de woorden “eerbied voor het leven” wilde Dr. Schweitzer uitdrukking geven aan een veelheid van ethische begrippen, die de menselijke drijfveren van altruïsme en egoïsme verenigen, doordat ze uitgaan van respect voor alle levende wezens.

Een groot deel van het hier opgenomen materiaal komt uit bijna alle 40 plus boeken geschreven door Albert Schweitzer. Het overige materiaal komt van zijn preken en artikelen en zijn meer dan 30 brieven gericht aan o.a. Bertrand Russell, Norman Cousin en John F. Kennedy, Koningin Juliana, Prince Reinier van Monaco, President Eisenhower en Albert Einstein.

Het voorwoord is geschreven door de voormalige Amerikaanse ambassadeur, Roger Gamble, en de inleiding komt van de samensteller Harold Robles. U leest hier een korte biografische schets met een prachtige collectie van citaten over het leven van Schweitzer.

Op de achterkant van het boek schrijft President Carter:

“De woorden van Dr. Schweitzer zijn tijdloos. Ze zijn niet alleen relevant vandaag, maar ze zullen blijven dienen als inspiratie voor de toekomst. Hartelijk dank aan Harold Robles voor het samenstellen en delen van ons deze collectie van ‘Le Grand Docteur’s’ gedachten. ‘ PRESIDENT JIMMY CARTER

Harold Robles, oprichter en voormalig directeur van het Albert Schweitzer Institute for the Humanities in de verenigende staten en nu mede oprichter van Health Promotion South Africa Trust werd op 8 jarige leeftijd met het leven en werk van Albert Schweitzer geconfronteerd.

Hij zegt er zelf over: “mijn leven is geïnspireerd door deze bijzondere wereldburger die mij gekneed heeft en verantwoordelijk is voor alles waar ik voor sta en doe”.

Reverence for Life: The Words of Albert Schweitzer (122 pagina’s) is vanaf 1 November 2017 verkrijgbaar in Engelse boekwinkels maar ook via Amazon.com

Bestel direct. De opbrengst gaat naar Health Promoters.

ISBN paperback: 978-160025-113-9 US Dollars: 9.95

ISBN hardcover: 978-1-60025-115-3 US Dollars: 29.95