Harold Robles presenteert het concept Health Promotion aan Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid in Paramaribo, Suriname


“Gezondheidszorgeducatie is OOK een mensenrecht”, dit was de titel van de presentatie die Dr. h.c. Harold Robles, Co-Founder & Special Advisor van Health Promotion South Africa Trust, gaf aan de minister van volksgezondheid en zijn staf op 25 april 2017.

Dit gebeurde op uitnodiging van de minister van volksgezondheid in samenwerking met de Surinaamse Ambassade in Den Haag,
Het was Mevrouw Mariska van Heijdoorn, van B&R Health Care, gesteund door voormalig CDA kamerlid Kathleen Ferrier en de oud Directeur van de Inter-American Bank in Paramaribo, de Heer Christian Will dat dit allemaal uiteindelijk tot stand kwam.

Mevrouw van Heijndoorn had al meerder malen tijdens ontmoetingen met minister Pengel er op aangedrongen het concept van de Health Promoters ook in Suriname te adopteren.

Health Promotion South Africa Trust is een non-profit organisatie die informatie, voorlichting en training geeft op het gebied van gezondheid en hygiëne om zo ziektes te voorkomen in de sloppenwijken van Zuid-Afrika.
De presentatie was bedoeld om samen na te gaan hoe dit programma aansluit op de nationaal strategisch plan voor primaire gezondheidszorg. Robles gaf in zijn presentatie aan wat de toegevoegde waarde van het concept van de Health Promoters zou kunnen zijn als aanvulling op de bestaande disciplines die nu al worden gebruikt.

Minister Pengel was niet alleen onder de indruk van de eenvoud van het programma maar nog meer over de resultaten die er intussen zijn geboekt.
De Health Promotors worden ingezet op scholen, in kerken, in crèches, in de wijnvelden en op kantoren om de gezondheid educatie aan mensen door te geven. Er wordt ook gebruikt gemaakt van een eenvoudig meetsysteem waarbij middels een app- of sms simpele vragen worden gesteld over gezondheid om na te gaan hoe en met wel resultaten de Health Promotors de bevolking bereiken.

In Suriname zijn er health educators. Zij worden opgeleid als onderdeel van het programma bachelor of science in Healthy Education op het IOL en werken in de functie van beleidsmedewerkers op afdelingen van het ministerie die zich bezighouden met gezondheid bevorderende activiteiten en voorlichting.

De health educators assisteren hij het ontwikkelen van interventies en programma’s op het gebied van gezondheidspreventie en assisteren ook met de uitvoering daarvan.
Tijdens het 10 dagen verblijf dat ook mede tot stand kwam door de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij en Hotel Torarica werden vele gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers, leiders van locale NGO’s maar ook met de Nederlandse Ambassadeur in Suriname en leden van het parlement die zich voornamelijk met gezondheid bezig houden.
In Suriname staat men open voor het concept van de Health Promoters en zullen er spoedig de nodige acties worden ondernemen.

Met heel veel dank aan de Heer Ebu Jones, en zijn team van de Surinaamse Ambassade in Den Haag en aan de dames Mariska van Heijdoorn en Jennifer Koning van B&R Health Care.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.