Stichting Health Promoters Caribbean opgericht

Zanger Lou Prince wordt Goodwill Ambassadeur van de Stichting in zijn vaderland

Op Curaçao is onlangs de Stichting Health Promoters Caribbean opgericht. Deze stichting gaat gratis gezondheidsonderwijs aanbieden aan kwetsbare groepen in het Caribisch gebied.

Met de oprichting van de stichting gaat een grote wens in vervulling van Abdoel Harris, Lyrio Gomez, Guillaume Suverkropp, Siegfried Martis. Deze vier heren volgden  al enige tijd het werk van Health Promotion South Africa Trust (HPSA).

HPSA is een Zuid-Afrikaanse non-profitorganisatie die zich al vele jaren bezighoudt met het opleiden en bevorderen van gezondheid en welzijn op individueel en gemeenschapsniveau in Zuid-Afrika.

HPSA is actief in kwetsbare gemeenschappen, waar volwassenen, adolescenten en kinderen essentiële informatie en praktische vaardigheden leren over hoe ze ziekten kunnen voorkomen door een gezonde levensstijl.

HPSA geeft les in gemeenschapscentra, op scholen, in crèches, in kerken en in commerciële centra. Aangezien de meerderheid van de doelgroepen bestaat uit vrouwen en meisjes, biedt de organisatie ook andere workshops aan op verzoek, zoals het omgaan met geweld en verkrachting, opvoedingsvaardigheden en tienerzwangerschappen.

HPSA noemt haar leraren Senior Health Promoters. Zij trainen dagelijks cliënten die in deze kwetsbare gemeenschappen wonen. De cliënten worden opgeleid door iemand die hun taal spreekt en in hun gemeenschap leeft.

De impact van het werk van HPSA is aanzienlijk. Elk jaar worden tussen de 15.000 en 20.000 mensen bereikt. De deelnemers genieten van hun kennis en zijn erg dankbaar voor de kans om kennis te vergaren die de gezondheid en vooruitzichten van hun familie, vrienden en henzelf kan verbeteren. Vele afgestudeerden vinden werk in weeshuizen, crèches of de ouderenzorg.

De oprichters van Health Promotion South Africa Trust (HPSA), dr. h.c. Harold E. Robles en dr. Jelle Braaksma waren zich zeer bewust van de slechte gezondheid van veel mensen in kwetsbare gemeenschappen in Zuid-Afrika. Ze beseften dat er bij deze kwetsbare mensen een dringende behoefte was aan gratis gezondheidsonderwijs.

In april 2019 kregen de heren in Curaçao onder leiding van Abdoel Harris toestemming om in samenwerking de naam te gebruiken voor het creëren van een Stichting die zich wil inzetten voor “Life Changing Health Education” in het Caribisch gebied.

De nieuwe stichting werd opgericht dankzij de medewerking van notaris mr Johnny Kleinmoedig.

Het was tijdens het Health Promoters Event in april 2019 te Kasteel Wittenburg te Wassenaar Nederland, dat de bekende internationale zanger entertainer Lou Prince geboren op Curacao zich committeerde als Goodwill Ambassadeur van de Stichting  Health Promoters Caribbean.

Als dank aan en ter ere van de bijzondere activiteiten van de Health Promotion South Africa Trust werd dr. h.c. Harold Robles tot ere-oprichter van de Stichting Health Promoters Caribbean benoemd.

De oprichters en bestuursleden van de nieuwe Stichting zijn ervan overtuigd dat met gezondheidseducatie kan worden voorkomen dat mensen nodeloos overlijden aan besmettelijke basisziekten.

De Stichting Health Promoters Caribbean werd opgericht door Notaris Johnny Kleinmoedig. Bekijk het officiële persbericht.