Samenwerking WWN en Health Promoters

Samenwerking Health Promoters en Wereld WaternetVandaag werd op het Hoofdkantoor van de Health Promoters in Kayamandi de “Letter of Intent” getekend tussen Wereld Waternet en Health Promotion South Africa Trust. Vorige week werd de overeenkomst getekend door de Heer Steven van Rossum, CEO van Wereld Waternet in Amsterdam en vandaag door CEO George Arrey en Dr. Harold Robles, Co-Founder HPSA, in Zuid-Afrika.

“Een samenwerking op het gebied van bewustzijnsbevordering voor gezondheid en hygiëne in relatie tot drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering, sanitatie, grondwater- en oppervlaktewaterbeheer.”

Partijen zijn van plan een partnerschap aan te gaan dat zal bijdragen aan het verbeteren van de bewustwording van mensen en toegang tot water, sanitaire voorzieningen, gezondheid en hygiëne.

Samenwerking Health Promoters en Wereld Waternet

WWN biedt overheden en openbare waterorganisaties advies, coaching en training om de wateruitdagingen aan te pakken, terwijl HPSA preventieve gezondheidseducatie (door bijvoorbeeld educatieve theatertools en educatieve workshops) aan achtergestelde gemeenschappen als een fundamenteel mensenrecht wil aanbieden, en interacties aangaat. rechtstreeks met deze gemeenschappen met betrekking tot gedragsverandering die nodig is in verband met gezondheidsverbeteringen in verband met water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.